Comunicat de assemblea entorn la intenció d’avançar l’horari de tancament d’alguns locals d’oci nocturn

Publicat el

Davant de la notícia sobre l’ intenció d’avançar de l’hora de tancament dels locals a la zona d’oci nocturn que estudia fer el nostre ajuntament, des de l’assemblea d’Arran volem fer les següents consideracions:

(Notícia: http://www.blanesaldia.com/blanes/28938-lajuntament-de-blanes-estudia-avancar-lhorari-de-tancament-dalguns-locals-doci-nocturn/)

1. Entenem que aquesta mesura és només una nateja de cara amb la qual tapar vergonyes i no respon a la problemàtica real, que no és altra que la mercantilització de l’oci, és a dir, la transformació del temps que tenim els joves i les joves per gaudir i disfrutar en objecte de consum sense cap objectiu de més que l’obtenció de beneficis per part d’individus al•liens a aquest col·lectiu. Per tant, el que cal és transformar radicalment la nostra concepció d’oci, fet per a i per les joves, espais des d’on gaudir col·lectivament del nostre temps lliure, des d’on construir relacions sanes i plenes ente nosaltres. Tot el que no passi per aquest model de construcció d’un nou model d’oci, suposarà un maquillatge que forçosament recaurà en la perpetuació de l’actual problemàtica.

2. Cal posar èmfasis especial en la següent qüestió, erradicar les actituds de violència masclista envers les nostres companyes és incompatible amb un oci que les converteix en objecte de reclam i consum. Acabar amb aquestes actituds passa per perseguir i denunciar les actituds sexistes de tot local o espai on fan del cos de la dona un objecte en la seva publicitat i/o tipus d’activitat que organitzin.

3. Els joves i les joves de Blanes ja estem construint un altre model d’oci lliure i enriquidor per tots i totes, sense anar gaire lluny podem esmentar la gran tasca que fan arreu dels Països Catalans caus i esplais. Projectes que no existirien sense el treball i el compromís de tants i tantes joves del nostre municipi. Quant a oci nocturn es refereix, queda molta feina per fer i recuperar molt d’espai perdut en els darrers anys. Del que no tenim cap dubte és que des d’espais com l’Ateneu, la Coope o Morralla des dels quals les joves podem construir un oci alternatiu de totes i per a totes allunyat de les dinàmiques del consum pel consum.

El que és segur és que per construir un oci del qual gaudir plegats i plegades hem de participar i implicar-nos tots i totes des de tots els espais possibles.

ocinocturn